Tarnów - informacje


107.498
mieszkańców Tarnowa
50.795
mężczyzn
56.703
kobiet

13.875
w wieku przedprodukcyjnym

65.399
w wieku produkcyjnym

28.224
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

372
zawarto małżeństw

863
urodzeń

1.390
zgonów

-527
przyrost naturalny
miasto Tarnów
dochody

823.534.400
wydatki

802.805.824
struktura wydatków Tarnowa

3.365
0,000%
Leśnictwo

60.485
0,008%
Rolnictwo i łowiectwo

112.950
0,014%
Przetwórstwo przemysłowe

1.689.595
0,210%
Handel

89.794.440
11,185%
Transport i łączność

35.303.480
4,398%
Administracja publiczna

1.057.894
0,132%
Turystyka

1.904.935
0,237%
Gospodarka mieszkaniowa

2.492.761
0,311%
Działalność usługowa

705.376
0,088%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

145.650
0,018%
Obrona narodowa

25.169.722
3,135%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

251.140
0,031%
Wymiar sprawiedliwości

10.095.744
1,258%
Obsługa długu publicznego

144.300
0,018%
Różne rozliczenia

299.081.408
37,255%
Oświata i wychowanie

8.851.014
1,103%
Ochrona zdrowia

47.870.016
5,963%
Pomoc społeczna

15.160.410
1,888%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

25.564.308
3,184%
Edukacyjna opieka wychowawcza

52.086.720
6,488%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.218.484
2,518%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16.872.306
2,102%
Kultura fizyczna i sport

148.163.328
18,456%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-24 01:48
REKLAMA
pogoda Tarnów
12.7°C
wschód słońca: 06:26
zachód słońca: 18:57
Koronawirus
małopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Tarnowie

kiedy
2023-03-29 17:30
miejsce
Pałac Młodzieży w Tarnowie,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-29 20:30
miejsce
Pałac Młodzieży w Tarnowie,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-31 20:00
miejsce
Tarnowskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-04 19:00
miejsce
Restauracja Pół na Pół, Tarnów,...
wstęp biletowany